Mata Yoga Bangkok
  Home Gallery Teachers Class Promotion Schedule Contact Us    

 

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดและ ทดลองเรียนฟรี

ครูจี๊ด โทร. 089-7793924 krujeed@hotmail.com

ชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ค่ะ Gallery

* เปิดสอนโยคะเบื้องต้น โยคะทั่วไป โยคะร้อน พิลาทิส โดยทีมครูโยคะชั้นนำของเมืองไทย

* ห้องเรียนโล่งกว้างขนาด 100 ตร.ม.สามารถรองรับนร. ได้ถึง 35-50 คน บรรยากาศดี พื้นห้องเรียนเป็นไม้แท้

* มีล็อคเกอร์ไว้บริการ

* มีShop สินค้าเกี่ยวอุปกรณ์โยคะและชุดโยคะจำหน่าย

* ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย จอดได้กว่า 100 คัน

* เปิดสอนทุกวันสามารถดูตารางการสอนได้ที่นี่ค่ะ คลิก

 

   

 

หฐะ โยคะ (Hatha Yoga)

เป็นโยคะแบบดั้งเดิมเป็นต้นกำเนิดของโยคะในทุกๆสาย การฝึกหฐะ โยคะ จะเน้นท่าพื้นฐาน ซึ่งสามารถร้อยเรียงและ

แตกแขนงไปเป็นโยคะสไตล์ต่างๆ  ในคลาส Hatha จะฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้อาสนะหรือท่าทางเกิดควบคู่กับลม

หายใจจนเกิดสมาธิ เน้นความยืดหยุ่นของร่างกาย  ความผ่อนคลาย และลมหายใจ มากกว่าเน้นความแข็งแรง เหมาะ

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกโยคะ และยังดีกับผู้ที่ฝึกโยคะมานานแล้วให้สามารถพัฒนาในระดับต่อไปได้ด้วย …

วินยาสะ โยคะ (Vinyasa Yoga)

เป็นการฝึกโยคะที่รวมเอาลมหายใจและการเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน เรียงร้อยเอาท่าพื้นฐานต่างๆจาก Hatha มาให้เกิด

เป็นท่าต่อเนื่อง มักเริ่มจากการไหว้พระอาทิตย์ หรือ Sunlutation ที่แบ่งเป็น A และ B เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่าง

กาย เน้นสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อ คลาสวินยาสะมีความหลากหลายและค่อนข้าง Free Style  จึงทำ

ให้น่าสนใจ น่าติดตามที่จะได้เรียนรู้ท่าใหม่ๆ ในแต่ละครั้งที่เข้าคลาสอีกด้วย ....

โยคะร้อน  (Hot Flow Yoga)

เป็นการฝึกโยคะอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงและรูปร่างดี เพียงแต่การฝึกโยคะร้อนนั้น จำเป็นจะต้องฝึกใน

อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกาย เฉลี่ยโดยทั่วไปประมาณ 37 องศาเซลเซียส จะมีผลต่อการทำงานของ

กล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีขึ้น การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และที่สำคัญการฝึกโยคะร้อนจะส่งผลดีต่อระบบ

การเผาผลาญของร่างกาย ให้ระบายหรือขับของเสียออกมาในรูปของเหงื่อได้มากกว่าปกติทำให้ผิวพรรณดีขึ้น และ น้ำ

หนักตัวลดลงได้เป็นอย่างดี เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและต้องการคลายกล้ามเนื้อ สำหรับคลาส Hot Flow นี้ ผู้ฝึก

ควรเตรียมน้ำดื่มขวดเล็กๆเพื่อไว้จิบระหว่างฝึกและผ้าสำหรับซับเหงื่อเข้าไปในคลาสด้วยค่ะ...

ไอเยนกะ โยคะ  (Iyengar Yoga)

Iyengar   มาจากชื่อของท่าน B.K.S Iyengar ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่แนวฝึกโยคะประเภทนี้ค่ะ  แนวการฝึกจะเน้นใช้ร่างกายและ

กล้ามเนื้อที่ถูกต้อง การปรับร่างกายกลับสู่สมดุล ปรับสิ่งบกพร่องให้กลับมาปกติ ปรับจุดที่อ่อนแอให้แข็งแรง ดังนั้นเราจึง

ได้ยินคำว่า Alignment บ่อยๆ ในคลาสค่ะ บ่อยครั้งในการฝึกจะมีอุปกรณ์ในการช่วยฝึก เพื่อช่วยปรับท่าของเราให้ถูกต้อง

หรือจัดระเบียบร่างกายของเราให้ถูกต้องที่สุด สิ่งสำคัญของการฝึก คือการเข้าท่าอาสนะที่ถูกต้องตามหลักการทำงานของ

ร่างกาย กล้ามเนื้อ และกระดูก เป็นการฝึกตามหลักสรีระศาสตร์ มีเหตุและผล และความเกี่ยวข้องระหว่างอวัยวะและความ

สำพันธ์ของส่วนต่างๆของร่างกาย ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นเมื่อเราฝึกตามหลักของ Iyengar จะช่วยให้สามารถแก้ไข

จุดบกพร่อง หรือความคุ้นเคยที่ผิดหลักธรรมชาติ ปรับให้เข้าสู่จุดสมดุลได้เป็นอย่างดี การฝึกแบบ Iyengar จะช่วยให้เรา

สามารถฝึกโยคะได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน เนื่องจากเป็นการฝึกที่ให้เราเข้าอาสนะตามหลักกายภาพค่ะ

พิลาทิส  Pilates

คือ การฝึกประสานกันระหว่างร่างกาย จิตใจ และลมหายใจ ผ่านการใช้กล้ามเนื้อและลมหายใจที่ถูกต้อง เพื่อการควบคุม

ร่างกายทั้งหมด เป็นการฝึกที่ประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยการควบคุมทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเน้นไป

ที่การฝึกแบบเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแต่ละส่วนของร่างกาย เพื่อความแข็งแรงและยืดหยุ่น  ท่าที่ใช้ฝึกส่วนมากเป็นท่าที่ลด

แรงเสียดทาน และแรงโน้มถ่วงของร่างกาย โดยเป็นสัดส่วนที่สมดุล และเน้นฝึกควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง การฝึก

พิลาทิสจะใช้ท่าฝึกแต่ละท่า 2-3 ครั้งเท่านั้น ผู้ฝึกจะต้องรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถ  และการหายใจที่ถูกต้อง

นั้นสำคัญกับการฝึกพิลาทิสเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการฝึกแต่ละท่าจึงประกอบไปด้วยจังหวะการหายใจที่เป็นรูปแบบเฉพาะ

ตัว ซึ่งจะช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายและยังช่วยกำหนดพลังงานไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องตามส่วน

ต่างๆของร่างกาย อีกทั้งการฝึกพิลาทิสจะเน้นไปที่การยืดกล้ามเนื้อและคงสถานะให้อยู่ในท่วงท่าที่เป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้

ฝึกสามารถใช้กล้ามเนื้อได้อย่างแท้จริง และสร้างสมดุลให้กับร่างกายทั้งตัว นอกจากนี้การฝึกพิลาทิสยังช่วยปรับปรุง

บุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้อีกด้วย